Thursday, June 30, 2005

زندگی ــ قاعدتاً ــ ادامه دارد

بله، زندگی به هر حال ادامه دارد و اگرچه به روزهای قبل از انتخابات برنمی گردد، ولی این وب لاگ برگشته است.

1 نظر:

Anonymous Anonymous نوشته...

What did YOU do to Ms Rice!?

01 July, 2005 03:26  

Post a Comment

خانه >>