Tuesday, July 05, 2005

اولین بازتاب «خبرهای خوب»، آن هم چه بازتابی!

مطلب «خبرهای خوب» که من دیروز در شرق نوشته بودم و در آن اصلاً گیری به روزنامه نگاران سرویس حوادث نداده بودم بلکه فقط یک پیشنهاد را مطرح کرده بودم، ظاهراً آقای محمد غمخوار را آن قدر ناراحت کرده که اصلاً توجهی به مطالب من نکرده و گویا آن را اصلاً درست نخوانده که این جوابیه را امروز در شرق نوشته است. خوب است که من صریح نوشته بودم که نباید سرویس حوادث حذف شود، اما ایشان جوری مطلب من را نقد کرده که انگار هدف من همین بوده و می خواسته ام نان حادثه نویس ها را آجر کنم. برای همین یک یادداشت کوتاه در پاسخ به مطلب آقای غمخوار نوشته ام که احتمالاً چهارشنبه در شرق منتشر خواهد شد. فعلاً شما یادداشت من و واکنش آقای غمخوار را بخوانید و ببینید حق با کدام‌مان است.

Monday, July 04, 2005

خبرهای خوب

امروز مطلبی در شرق نوشته ام با عنوان «خبرهای خوب» درباره این که چرا ما فقط باید خبرهای حوادث (خبرهای بد) را در روزنامه ها بخوانیم و این که این نگاه یک طرفه (خوبی ها را ندیدن و به طور متمرکز منعکس نکردن) چه تأثیرات مخربی داشته و دارد. در نهایت پیشنهاد داده ام که هر روزنامه همان طور که یک سرویس حوادث دارد، می تواند و باید یک سرویس «خبرهای خوب» هم داشته باشد.

این ایده یکی از شب های عید امسال به ذهنم رسید. دقیقاً یادم نیست چه طور شد که به این ایده رسیدم... اما شروع مقاله ام در شرق یکی از فکرهایی/خاطره هایی بود که همان شب به ذهنم رسید و در واقع یکی از چیزهایی بود که ماشه این ایده را کشید. آن مطلب جنایی (در اطلاعات هفتگی) واقعاً در آن سال های کودکی برای من مثل یک کابوس بود. به هر حال همان شب ایده را پروراندم و فکر کردم که استخوان بندی مطلب چه طوری باشد. اما فرصت کم و البته تنبلی! در کنارش، نوشتن آن را تا پنجشنبه پیش به تعویق انداخت. گرچه در این مدت به طور ذهنی روی این ایده و جزئیات آن کار می کردم. ولی پنجشنبه به خودم گفتم که باید حتماً بنشینم و این را بنویسم.

خودم را هم برای همه جور نظری درباره این پیشنهاد آماده کرده ام. ولی واقعاً امیدوارم که به زودی عملی شود.

لینک مطلب «خبرهای خوب» در شرق، دوشنبه 13 تیر 84، صفحه آخر